Prodaja odobrenja

Moramo napraviti mjesta za neke nove zalihe koje uskoro stižu; da bismo to učinili, moramo prebaciti neke stare dionice, pa uzmite pogodbu; i popuste