metalni prasak

metalni udarni ekser ili ekser od titanijuma za upotrebu sa brisačem